Blogger tarafından desteklenmektedir.

Mikroskop nasıl kullanılır?


İlk önce görüntü nasıl oluşur sorusuna cevap vererek başlamamız lazım. Ayna veya ışık kaynağından gelen ışınlar, optik kondansörden bir ışık huzmesi halinde çıkarak incelenecek cisimden geçip objektife ulaşır. Objektif, kuvvetli bir projeksiyon makinesinde olduğu gibi, mikroskop tüpünün üst kısmından 11 mm aşağıda birinci görüntüyü meydana getirir. Burada bir prizma aracılığı ile okülerden çıkan görüntü, gözün retinasına ulaşır. Oküler mercekleri, objektiften gelen görüntüyü gözden 25 cm uzakta tekrar büyüterek gösterir. Aslında göz retinasına düşen görüntü bu son görüntünün, görüntüsüdür. Objektifte 150x mertebesinde büyüyen ilk görüntü, okülerle 20x kadar daha büyütülünce; göz, cismi 150x20= 3000x misli büyük görmüş olur.

Mikroskop kullanımında öneriler
Mikroskobu, kolu size dönük olacak şekilde sert ve düzgün bir zemine yerleştiriniz. İris diyaframını açılabildiği kadar açınız. Işık kaynağını çalıştırınız.
-Döner burun parçasını döndürerek, düşük güçlü objektifin, tüpün altına gelmesini sağlayınız. Objektifin ‘tık’ sesiyle yerine oturduğundan emin olunuz.
-Örneğin bulunduğu lamı tablaya yerleştirerek tabla üzerinde ortalayınız. Lamı tabla kıskaçları yardımıyla sabit hale getiriniz.
-Kaba odak ayarı düğmesini, çalışma uzaklığını mümkün olduğunca azaltacak şekilde döndürünüz. Objektif lama değmemelidir.
-Daha sonra görme objektifinden (oküler) bakınız. Mikroskobunuzun bir adet görme oküleri varsa gözlem sırasında sadece bir gözünüzü kullanacaksınız. Kullanılmayan gözün kısılması yolunda bir eğilim olacaktır. Bunun sonucunda baş veya göz ağrısı olabilir. Bu nedenle her iki gözünüz açık olarak çalışmaya alışmalısınız. Gözlem sırasında gözlük kullanımına ihtiyacınız olmayacaktır.
-Kaba ayar düğmesi ile numune görülebilir hale gelene kadar çalışma uzaklığını arttırınız.
-Numuneyi görüş alanı içine alınız ve ortalayınız (şekildeki gibi).


Doğru miktarda ışık geçmiyorsa, örneğin görülmesi zor olacaktır. Aynanın ayarlanması ve diyaframın açılması ile doğru aydınlatma sağlanabilir.
-İnce ayar düğmesini kullanınız. Mümkün olan en keskin görüntüyü elde edene kadar odaklayınız.
-Daha sonra lamı yerinden oynatmadan ve odaklama düğmelerine dokunmadan burun parçasını döndürünüz ve yüksek güçlü objektife getiriniz. Çalışma uzaklığı çok kısa olacaktır.
-Mikroskoba bakınız ve sadece ince odak ayar ı düğmesini kullanarak ayar yapınız.

Mikroskop kullanımında uyarılar
Mikroskop hassas ve pahalı bir aygıttır. Bu nedenle çok dikkatli kullanılmalıdır. Mikroskobun uygun kullanımı için aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır.
-Mikroskobu lütfen başka bir yere taşımayınız. Taşımanız gerekiyorsa, daima kolundan tutarak ve tabanını diğer elinizle destekleyerek dik durumda taşımalısınız. Mikroskobu asla baş aşağı döndürmeyiniz.
-Merceklere asla elinizle dokunmayınız.
-Mercek temizliği için sadece özel mercek temizleme kâğıdı kullanınız.
-Mikroskobu kullanmadığınızda en düşük güçlü objektifi seçili konumda bırakınız.
-Sulu örnekler ile çalışırken daima lamel kullanınız. Sıvıların objektiflerle temasını engelleyiniz. Temas ettiği takdirde derhal görevliye bildiriniz.
-Yağ daldırma objektifi ile yapılan incelemelerde özel bilgi gerekmektedir.


Yazar : TekstilKütüphane Zaman: 12:15 Kategori: