Blogger tarafından desteklenmektedir.

Antibakteriyel Gabardin Kumaş Üretiminde Yeni Bir Yöntem (Elektrosprey)


Tekstil ürünleri yapıları ve kullanıldıkları yerler açısından mikro organizmaların yaşaması ve çoğalması için uygun sıcaklık, nem ve besin maddesi sağlayan ortamlardır. Tekstil yapılarının aralarına yerleşen mikro organizmalar tekstil ürünün kendisine ve kullanıcıya zarar verebilmektedir.

Antibakteriyel tekstil yüzeyleri oluşturma amacıyla iki farklı yöntem kullanılmaktadır: Kendi doğal kimyalarında antibakteriyel özellik bulunan liflerden yapılan tekstil yüzeyleri ve antibakteriyel bitim işlemi ile oluşturulan tekstil yüzeyleri. Bu projenin amacı, konvansiyonel antibakteriyel tekstil ürünleri üretimlerindeki hammadde ve üretim maliyetlerini önemli derecede azaltacak, elektrosprey teknolojisi bazlı yeni bir antibakteriyel apre yöntemini gabardin kumaşlara uygulamaktır. Bu amaçla gabardin kumaşlar üzerine elektrosprey tekniği ile konvansiyonel apre malzemeleri aktarılmaktadır.

Kumaşlar tekrarlı yıkamalar sonrasında tekstil ürünlerinde sık karşılaşılan S.Auerus ve E.Coli bakterilerine karşı test edilmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, elektrospin işlemi ile elde edilen kumaşların SEM görüntüleri analiz edilerek, antibakteriyel malzemenin dağılımı, oranı, parçacık büyüklükleri tespit çalışmaları devam etmektedir. Çalışma sonucunda antibakteriyel gabardin kumaş üretiminde; enerji gereksinimi düşük, yıkamaya dayanıklı, daha az yatırım maliyetli ve düşük oranda antibakteriyel malzeme kullanılan bir yöntem geliştirilmiş ve bu yönteme ait parametre değerleri elde edilmiş olacaktır.
Yazar : TekstilKütüphane Zaman: 17:40 Kategori: