Blogger tarafından desteklenmektedir.

Tekstil Boyamacılığında Yeni Teknolojiler 1. Bölüm


Küreselleşen dünyanın dışında kalmamak, dünya ticaretinden pay alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanmak, ülkeler için öncelikli amaçlardan olmuştur.

Bu amaç doğrultusunda gün geçtikçe daha çok işletme uluslar arası pazarlara açılma zorunluluğu hissetmektedir. Ancak bilindiği gibi ülkelerin uluslar arası pazarda rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi, çalışanların teknolojik yeniliklere paralel bilgi ve beceri düzeyini yükseltmekle sağlanmaktadır.

Kimyasal madde ve yardımcı madde geliştirme ya da mevcut terbiye makinelerinde küçük yenilikler yapma sınırlı çözümler sunduğundan, yeni teknolojilerin tekstil teknolojisine adaptasyon çalışmaları önem kazanır hale gelmiştir [Perincek ve ark., 2007].