Blogger tarafından desteklenmektedir.

Tekstil ürünlerinin Çevre ile dost naturel boyarmaddeleri ile boyanması ve renk verimlilikleri


Bu çalışmada; günlük yaşamda en çok kullanılan tekstil ürünlerinden yün, pamuk ve polyester kumaşlar seçilerek çevre dostu doğal boyarmadde kaynaklarından Kök boya (Rubia tinctorum L.), cehri (Rhamnus petiolaris Bioss), ceviz kabuğu (Juglon regia L.) ve nar kabuğu (Punica Granatum L.) kullanılmak suretiyle dört farklı boyarmadde kaynağı ile boyanmıştır. Boyama öncesinde bütün liflere önceden mordanlama işlem yapılmıştır. Bakır sülfat (CuSO4.5H2O), Demir Sülfat (FeSO4.7H2O), Şap (KAl(SO4)2.12H2O) ve Tartarik asit (C4H6O6) olmak üzere dört farklı mordan maddesi kullanılmıştır. Mordanlanmış materyaller ayrı ayrı doğal boyarmadde kaynakları ile boyandıktan sonra renk verimleri Konika/Minolta 3600d yansıma spektroskopinde Realcolor yazılımı kullanılarak K/S değerleri elde edilmiştir. Kubelka-Munk denklemine göre hesaplanan K/S değeri yorumlanmış ve CIELab koordinatları tespit edilmiştir. Tatmin edici renk tonları elde edilmiştir. Ayrıca numunelerin yıkama, sürtme, ve ışık haslıkları tespit edilmiştir. Işık haslık sonuçları 4-6 arasında değişmiştir. Yıkama ve sürtme haslıkları tatmin edici olup 3-5 arasında değişmiştir. Bütün sonuçlar tatmin edici düzeydedir.Yazar : TekstilKütüphane Zaman: 19:35 Kategori: