Blogger tarafından desteklenmektedir.

Tekstillerde Hijyen ve Önemi


Mikroorganizmaların tüm canlılar gibi uygun ortamlar bulduklarında beslenerek çoğaldıkları, toprak, hava, insan vücudu ve tüm çevremizde daima bulundukları bilinmektedir. Normal şartlarda sağlıklı bir insan, çevresini ve vücudunu tamamen kaplayan bu mikrobiyal flora ile uyum içinde yaşayabilmektedir. Ancak patojen mikroorganizmalar uygun şartlar bulduklarında kontrolsüz çoğalıp sağlığı tehdit eder boyuta gelebilmektedirler. Tekstil materyalleri mikroorganizmalar için elverişli bir yaşam ortamı sağlamakta, çoğalma, başka ortam ve konaklara taşıma işlevi görmektedir. Bu nedenle tıbbi ve hijyen alanında kullanılan tekstil materyalleri için antimikrobiyal fonksiyona sahip olma bir zaruriyet haline gelmiştir.

Bu makalede antimikrobiyal tekstillerin tarihi gelişimi, tekstiller için hijyenin önemi ve tekstillere uygulanan antimikrobiyal işlemler hakkında bilgi verilmektedir.