Blogger tarafından desteklenmektedir.

Türk Kimya Endüstrisi Tekstil Ana ve Yardımcı Kimyasalları


Türkiye’de genel olarak tekstil sektörü denildiğinde ilk akla gelen;
-İstihdam yaratan önemli ve lokomotif bir sektör,
-İhracat rakamları içerisinde de Türkiye’nin en çok ihracat yapan sektörlerinden biri olduğudur.Ancak bu sektörün önemli bir bileşeni olan Tekstil Kimyasalları üretimi ve tekstil sektörüne olan katkısı ve dolayısı ile sorunları genellikle pek fazla konuşulmaz. Oysa ki; Tekstil Kimyasalları alanı, bir çok nedenden dolayı giderek artan ölçüde önem kazanmakta, yeni gelişmeler, yeni elyaf türlerinin ortaya çıkması ve özellikle teknik tekstiller, fonksiyonel tekstiller kullanımının ve taleplerinin gelişmesi, bu alanı geçmişe oranla çok daha ilgiyi hakkeder konuma taşımaktadır.