Blogger tarafından desteklenmektedir.

Türk tekstil ve hazır giyim rekabet gücünün Orter’ın Elmas modeline göre analizi

Günümüzde toplumların ve ülkelerin amaçlarına ulaşabilmeleri ve refah düzeylerini arttırabilmeleri rekabet güçlerine her zamankinden daha bağlı hale gelmiş bulunmaktadır. Toplumların ve ülkelerin rekabet güçleri ise sektörlerinin ve işletmelerinin rekabet güçleriyle yakından ilişkilidir.

Türkiye’nin rekabet gücünün artmasında da ülkemizin en önemli sektörlerinden birisi olan tekstil ve hazır giyim sektörünün büyük katkısı ve etkisi olmaktadır. Sektör bu misyonunu 1980’li yıllardan bu yana artarak devam ettirmekte ve diğer sektörlerin gelişmesi içinde bir yol haritasının, bilgi birikiminin ve sermayenin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ancak ulusal ve özellikle de uluslar arası başta ekonomik, teknolojik, sosyo-kültürel ve siyasal faktörlerin gelişmesi ve yeni boyutlar kazanması tüm sektörleri olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektörünü de ciddi derecede etkilemektedir.

Sektör Türkiye cumhuriyetinin kurulmasından bu yana yüklendiği misyonları geliştirerek devam ettirmektedir. Dolayısı ile bir misyonu gerçekleşmişken sıra diğer misyonlara geçmiştir. Ülkenin önemli sorunlarının ve kalkınma problemlerinin çözülmesinde, istihdamın arttırılmasında, döviz gelirlerinin arttırılmasında, milli gelirin gelişmesinde, kişisel ve ulusal sermaye birikiminin artmasında, teknolojinin geliştirilmesi gibi temel makro ve mikro ekonomik sorunların çözülmesinde önemli misyonları büyük bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmekte ve gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Bu çalışmada ülkemizin rekabet gücünün geliştirilmesinde büyük görevleri üstlenmiş olan ve üstlenmeye de devam eden tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücü, uluslar arası rekabet gücü ölçümlerinde yaygın ve başarıyla kullanılmakta olan Porter’ın Elmas Modeli kullanılarak ölçülmeye çalışılacaktır. Ayrıca oluşturulan model analiz edilerek çözüm önerileri tartışılacaktır.