Blogger tarafından desteklenmektedir.

Polipropilen Liflerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri


Petrol endüstrisinde yan ürün olarak elde edilen propilenin belli şartlarda polimerleştirilmesi ile elde edilir. Polietilenden daha fazla oranlarda üretilir. Maliyeti çok düşüktür. Genelde plastik madde olarak kullanılır.

Poliropilenin 100 °C de 20-30 atm basınç altında organo-metalik katalizörle addisyon polimerleşme reaksiyonundan polipropilen elde edilir. Bilindiği gibi propilenin molekülünde bir metil grubu bulunmaktadır. Bu metil grubu polimerizasyon olayında esas karbon zincirinin herhangi bir yanına asılmak suretiyle rastgele bir yer alabilir.
Yazar : TekstilKütüphane Zaman: 10:35 Kategori: