Blogger tarafından desteklenmektedir.

ITMF 2017 Konferansından küresel tekstil sanayisine yönelik sonuçlar


Ana teması “Teknoloji, Ticaret, İklim - Zor zamanlarda Yön Belirleme” olan ITMF 2017 Konferansı 14-16 Eylül 2017 tarihleri arasında Endonezya’nın Bali şehrinde düzenlendi.

Endonezya Tekstil Sanayi, Küresel Tekstil ve Tekstil Makinaları Pazar Durumu, ITMF’in Denetim Girişimi, Tekstil Değer Zinciri, Perakende/E-ticaret ve Teknik Tekstiller konulu genel oturumlarında uluslararası alanlarda tanınmış konuşmacılar sunumlar gerçekleştirdiler.

Oturumlarda yapılan sunumlardan, küresel tekstil sanayisine ilişkin aşağıdaki özet sonuçlar çıkarılmıştır.

- Küresel tekstil ve hazır giyim piyasası büyümeye devam ediyor.
- E-ticaretin toplam pazardaki payı yükseliyor.
- Yeni teknolojiler büyük ölçekte kişiselleştirilmiş üretime imkân tanıyor.
- Internet of Things (IoT)-(Nesnelerin interneti) verimlilik artışı için yeni bir potansiyel sunuyor.
- Sürdürülebilirlik eğilimi iş dünyasının entegre bir parçasını oluşturuyor.
- Çin’in Tek Yol Tek Kuşak Girişimi gibi alt yapı projeleri yeni fırsatlar yaratıyor.
- Tekstil üretimi Asya’da ve bilhassa Çin’de yoğunlaşıyor.
- Tekstil üretimi ayrıca Hindistan, Vietnam gibi diğer Asya ülkelerine kayıyor.
- Diğer bölgelerde üretim (Afrika, Amerika ve Avrupa) teknolojiye (dijital, 3-D baskı, otomasyon), moda eğilimlerine (hızlı moda), maliyet farklarının azaltılmasına ve sürdürülebilirliğe (izlenebilirlik ve döngüsel ekonomi) bağlı olarak daha fazla potansiyele sahiptir.
- Küresel elyaf tüketimi artıyor.
- Yapay elyaflar tüketim artışında üst sırada yer alıyor.
- Yapay elyaflar içerisinde polyester filamentler güçlü bir büyüme gösteriyor.
- Yün lüks elyaf sınıfına girdi.
- Pamuğun da yün gibi lüks elyaf sınıfına gireceği yönünde bir soru işareti oluşuyor.

Kaynak: Tekstil İşveren