Blogger tarafından desteklenmektedir.

Tekstilin Tanımı, Ülkemizdeki Yeri ve Önemi


Tekstil, Latince bir kavram olan ‘texere’ kelimesinden türetilmiştir. Örme yada dokuma anlamına gelmektedir. Tekstil liflerini, ürünlerini yarı mamullerini ve bunlardan elde edilen ürünlerini içermektedir. İnsanların kültürel düzeylerinin farklılaşması ve çevre şartları ile giyime olan ihtiyaç artmış, yeni tekstil teknikleri ortaya çıkmıştır. Giysinin kültürel işlevi, boyar maddelerin dokuma ve örme işlemi öncesi ve sonrasında kullanılması ile daha da ileri gitmiştir.

Tekstilin Ülkemizdeki Yeri ve Önemi
Ülkemizde tekstil sanayi, Defterdar ve Hereke Yünlü Fabrikaları ile Bakırköy Pamuklu Fabrikası’nın kuruluşu ile Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde endüstri aşamasına ulaşmıştır. Daha sonra Sümerbank’ın kuruluşunu izleyen yıllarda tekstil sanayi ülkemizde hızla gelişmiş, bu gelişme son yıllardaki özel sektör yatırımları ile büyük önem kazanmıştır. Ülkemiz için özellikle çok işçi kullanılan, büyük parasal yatırımları gerektiren bu endüstri, yalnız insanların ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda ihracat olanakları bakımından da önemlidir. Ülkemizdeki üretim maliyetlerinin düşük, kalitesinin yüksek olması uluslararası pazarda Türk tekstil ürünlerinin rekabet şansını arttırmıştır.

Halı, kilim ve keçe yapımı biçimindeki tekstil, el sanatlarının ülkemizde köklü bir geleneği vardır. Son yıllarda Türkiye’de faaliyet gösteren özel sektör suni ve sentetik lif sanayi genelde Bursa, Adana ve İstanbul’da yoğunlaşmıştır.1980 yılından sonra ekonomik alanda meydana gelen değişmeler yurt dışına açılmaya yönelik bir seyir içine girerken konfeksiyon sektöründe bir ihracat patlaması gerçekleşmiştir.

Ülkemizde meydana gelen ihracat patlamasını şu nedenlerle açıklamak mümkündür:
*Pamuk üretimi çok iyi değerlendirilmiştir,
*Ülkemizde yetmişli yıllarda kurulmuş pamuk ipliği üreten fabrikalar önemli bir üstünlük sağlamıştır,
*Konfeksiyon sektörü emeğe dayalıdır,
*Konfeksiyon sektörünün sermayeye fazla gereksinimi yoktur,
*Ülkemiz, alıcı piyasalara coğrafi bakımdan yakındır,
*Avrupa Birliği (AB) ile olan ticari ilişkiler çok önemli bir yere sahiptir.

Tekstil Liflerinin Tanımı ve Sınıflandırılması
Belirli uzunluk ve incelikte eğilip- bükülebilen tekstilin en küçük hammaddesine “lif'' denir. Tekstil endüstrisinde kullanılan liflerin en az 5mm. uzunluğunda olması gerekir.
Yazar : Tekstil Kütüphane Zaman: 11:51 Kategori: